Użytkowników online: 9
kulinaria

» Regulamin świątecznego konkursu ...


Regulamin świątecznego konkursu
dla internautów korzystających z portalu internetowego www.ksiazka-kucharska.pl
1 grudnia 2008r.

§1 Cele konkursu
Celem konkursu jest:
* Zachęcenie internautów do czynnego zainteresowania się witryną internetową www.ksiazka-kucharska.pl
* Skierowanie uwagi na walory strony, wspólne jej tworzenie poprzez dodawanie przez internautów przepisów, komentarzy itp.
* Rozpowszechnienie wiedzy o kulinariach

§2 Założenia organizacyjne
* Konkurs trwa od 03.12.2008 do 03.01.2008
* Organizatorem konkursu jest zespół portalu internetowego www.ksiazka-kucharska.pl
* Nagrody w konkursie ufundowane zostały przez Firmę Gimex (www.homegardenart.pl) i są to 3 zestawy obiadowe: 2x zestaw Quadratto Calha 16e. , 1x zestaw Quadrato BW 16e.

§3
* Konkurs jest otwarty dla wszystkich korzystających z witryny internetowej www.ksiazka-kucharska.pl
* Udział w konkursie oraz podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne

§4
Przedmiotem konkursu są punkty zbierane przez uczestników:
* dodanie nowego przepisu 50 pkt
* dodanie nowego przepisu ze zdjęciem 150 pkt
* dodanie komentarza do przepisu 5 pkt
* ocenienie cudzego przepisu 1 pkt [max. 50 ocen dziennie]
w przypadku przepisów, przepisów ze zdjęciem oraz komentarzy do przepisów punkty przyznawane są dopiero po akceptacji przepisu lub komentarza przez moderatora serwisu
* Zespół www.ksiazka-kucharska.pl zastrzega sobie prawo do odrzucenia przepisu lub komentarza bez podania przyczyny

§5
* Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez dodanie nowego przepisu na portalu internetowym www.ksiazka-kucharska.pl przez internautę

§6
* Termin ukończenia konkursu a także ukończenia podliczania punktów następuje do 03.01.2008
Ogłoszenie listy laureatów do 15.01.2009

§7 Nagrody
* Wygrywają 3 osoby z największa liczbą uzbieranych punktów
* Fundatorem nagród jest firma Gimex (www.homegardenart.pl) w postaci 3 zestawów obiadowych z melaminy.

§8 Oświadczenia o prawach
* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w nadesłanych przepisach jeśli zajdzie taka potrzeba.
* Przekazanie przepisów konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały
majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
* Niniejszy konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992r. o grach
losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

Nagroda Wprost Nagroda PC WORLD COMPUTER